mobile webchat

content

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler uyarınca, bankamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulmuştur. İSG çalışma ve süreçleri, banka genelinde sistem entegrasyonu ile kapsamlı olarak takip edilerek yürütülecektir.

Çalışanların kendilerinin, çalışma arkadaşlarının ve banka içindeki müşteriler ile ziyaretçilerin vb. güvenliğini gözetmesi, emniyetsiz ya da sağlık riski taşıdığını düşündüğü her durumu İSG Kurulu’na (isg@halkbank.com.tr) bildirmesi esastır.
 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU
Kurul Başkanı
İnsan Kaynakları ve Organizasyon Genel Müdür Yardımcısı
Kurul Üyeleri
Operasyonel İşlemler Genel Müdür Yardımcısı
İnsan Kaynakları Daire Başkanı
Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Eğitim Daire Başkanı
İnşaat ve Ekspertiz Daire Başkanı
Şube Operasyonları Daire Başkanı
İş Yeri Hekimi
İş Güvenliği Uzmanı
Çalışan Baş Temsilcisi

Eğitim

Halkakademi’nin Misyonu

Bankamızın Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde tüm eğitimlerin koordine edildiği merkez olan Halkakademi’nin misyonu; sistemli ve sürekli olarak düzenlenen eğitimler kapsamında çalışanlarına çağdaş bankacılığı profesyonelce uygulayabilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırmak, kariyer gelişimlerini desteklemek, kurum kültürüne uygun bankacılar yetiştirmektir.

Gerçekleştirilen Eğitimler

Halkakademi bünyesinde gerçekleştirilen tüm eğitimler; iletişim, kurum kültürü, kişisel gelişim, teknik bankacılık ve yönetim/liderlik fonksiyonlarını destekleyecek şekilde hazırlanmaktadır.

Eğitimler, çalışanların görevleri bazında farklılaşmaktadır. Ağırlıklı olarak saha personelinin eğitimleri öncelikli olmakla birlikte tüm çalışanlar işe başladıkları andan itibaren eğitimle tanışıp, tüm kariyerleri boyunca eğitim faaliyetine devam etmektedir. Oryantasyon, Temel Bankacılık Sertifikasyonu, İş Başı eğitimleri ile başlayan eğitim süreci, zaman içinde değişen görev pozisyonlarının gereği bilginin aktarıldığı kredi, pazarlama, dış ticaret vb. sertifikasyonlar ve yöneticilik-liderlik eğitimleri ile pekiştirilmektedir.   

Başarının sırrı güçlü bir ekip olmaktan geçtiğinden, yeni açılan şubelerimiz için ise çalışanların birbirini daha iyi tanıması, birbirlerinin kişilik ve iş yapma şekillerini öğrenmeleri, ekipte güven oluşturmanın dinamiklerini anlamaları, ortak bir şube vizyonu oluşturarak bu vizyona ulaşmalarındaki en kritik hedefleri belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşırken gereken aksiyonlar üzerine de eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Nasıl katılabilirim?

Sınıf eğitimlerinin yanı sıra bankamız, 1.400’ün üzerinde içerikten oluşan uzaktan eğitim platformuna sahiptir. Çalışanlar, bilgi edinmek istediği konulardaki eğitimlere sınırsız hak ile kayıt olabilir. Uzaktan eğitim faaliyetleri; e-öğrenme eğitimlerinin yanı sıra eğitim filmlerini, videoları, makaleleri, podcast’leri ve simülasyonları (çevrimiçi & sınıf içi) kapsamakta olup; görsel, yazılı ve sesli bu materyallerin yanı sıra kurum içi iletişim platformu ile sosyal öğrenmeye imkân tanımakta, mobil uygulamalarla da sınırsız erişim sürdürülmektedir.

Eğitim Konuları

Halkakademi e-öğrenme kataloğu “Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız” kapsamında yaklaşık 1.400 içeriğiyle hizmet vermekte ve pek çok başlıkta eğitimler içermektedir. Çalışanlarımıza görevleri gereği teknik bankacılık, ürün tanıtımı, yetkinlik geliştirme eğitimlerinin yanı sıra satış yönetimi, yöneticilik/liderlik eğitimleri, müşteri odaklılık eğitimleri de ihtiyaca göre atanmakta ya da kullanıcının hizmetine sunulmaktadır. Halkakademi platformu çalışanlar için kişisel gelişim, hobi, iş-yaşam dengesi, çocuk bakımı, sağlıklı yaşam, stres yönetimi, güvenli sürüş teknikleri vb. olmak üzere özel hayatta da faydalı olabilecek eğitimleri de içermektedir.

Bankamızın personeline ve taşeron firma personeline sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında verilen bazı eğitimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 

                   Dönem: 01.01.2016-30.04.2017               
Eğitim AdıKişi SayısıEğitim Süresi (Saat)
ISO 14001 ve ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi  
İç Tetkikçi Sınıf-içi Eğitimi 2016
Farkındalık Video Eğitimi32122,30 Dakika
Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Video Eğitimleri   3372        8 Dakika
Entegre Yönetim Sistemleri Faaliyetlerinin Yönetimi  
 Taşeron Firma Personeli Sınıf-içi Eğitimi2102
Teknik Personel Sınıf-içi Eğitimi362
Sürdürülebilirlik Oryantasyon Sınıf-içi Eğitimi5632
İş Sağlığı ve Güvenliği Sınıf-içi Eğitimi37414
Sürdürülebilirlikle İlgili Raporlama ve Yönetim Eğitimi214
e-eğitimler  
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi8401 
Temel İlkyardım 785 
İSG-Ofislerde Olası İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi965 
İSG- Ofiste Ergonomi1298 
İSG- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tarafların Sorumlulukları ve Güvenlik Kültürü1209 
İSG- İş Yerlerinde Afet Durumlarında Yapılması Gerekenler534 
Etik İlkeler5281 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Bankamız Politikası5048 

Politikaların Paylaşımı

Personel işe alım sürecinden başlayarak, iş akdinde de yer alacak biçimde; yüz kızartıcı, şeref ve haysiyet kırıcı suçtan, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet suçlarını açığa vurmak suçlarından hükümlü bulunmamak koşuluna yer verilmekte, bu kurallar intranet üzerinden erişilebilir kılınarak tüm personelin konu hakkında bilgi sahibi olması sağlanmaktadır.

Hukuki Konular

Tüm çalışanlarımızın bankamızın intraneti üzerinden ulaşabildikleri kalite öneri sistemi ile personelin iyileştirme geliştirme önerileri konsolide edilerek değerlendirilmektedir. İç denetim yoluyla çözülemeyen hususları çalışanlarımızın yargıya götürmeleri konusunda herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Çalışanlar, kanunen zorunlu kılınan hallerde ise bankamızın faaliyetlerini etkileyecek hususlar için dahi olsa tanıklık edebilirler.

KURUMSAL BİREYSEL