mobile webchat

content

Kritik Hastalıklar Sigortası

Nedir?

Kritik hastalıklar , tedavi süresince ve tedavi sonrası bakım döneminde ortaya çıkan yüksek giderleri finanse ederek,  müşterilerimizin yaşam standardını sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla maddi destek sağlayan bir sigorta ürünüdür.Sigorta tanzim tarihinden 90 gün  sonra oluşan, kritik hastalık kapsamında sayılan bir hastalık halinde, sigortalıya poliçede belirlenen limit dahilinde nakdi tazminat tutarları ödenir. 

Sigorta Kapsamındaki Hastalık Türleri Nelerdir?

Kritik Hastalık tanımına giren durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Kalp Krizi
 • Koroner arter cerrahisi
 • Spazm
 • Kanser  hücrelerinin  kontrolsüz olarak büyüyerek yayılması ve dokuyu invaze etmesi
 • durumu
 • Böbrek Yetmezliği
 • Büyük organ nakli :Bir alıcı olarak kalp, kalp ve akciğer, karaciğer, pankreas veya kemik iliği nakli
 • ameliyatı geçirmek.
 • Parapleji (Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) her iki bacağın veya her iki kolun tam ve geri dönüşsüz kaybı. Malullüğün kalıcı olması ve uygun nörolojik kanıtlarla desteklenmesi gerekir.
 • Körlük(Ruhsatlı ve gerekli uzmanlığa sahip bir tabip tarafından konulan teşhise göre) Her iki gözde tüm görme yetisinin tamamen, daimi ve geri dönüşsüz olarak yitirilmesi.
 • Multiple Skleroz

KURUMSAL BİREYSEL