mobile webchat

content

İhracaat Kredileri

İhracaat Kredileri

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmalara, ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi koşulu ile rotatif/spot dönemsel taksitli/aylık eşit taksitli kullandırılan TL/YP kredi ürünümüzdür. 

KURUMSAL BİREYSEL