mobile webchat

Üreten Kobi Sigortası

Nedir?

Üreten Kobi Sigortası, işyeri sahibi olarak sigortalının işyerinde meydana gelebilecek olası riskleri güvence altına alan bir sigortadır.  Üreten Kobi Poliçesi ile ayrıntılı ve uzun bir çalışma gerektiren değer tespitleri yapılmadan ,sadece poliçede belirtilen bedeller üzerinden teminat verilmektedir. Sigortacının poliçe süresince azami sorumluluğu, poliçede belirtilen değerler kadardır.

Teminatları Nelerdir?

  • Yangın,Deprem
  • Hırsızlık
  • GLKHHKNH + Terör
  • Sel ve su baskını
  • Dahili su
  • Üçüncü şahıs sorumluluk
  • İşveren mali sorumluluk
  • Cam kırılması
  • Asistanslık hizmetleri

KURUMSAL BİREYSEL