mobile webchat

content

İlkeler ve Politikalar

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Bankamızın İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilirlik Politikası

Bankamızın Sürdürülebilirlik Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.
 

Çevre Politikası

Bankamızın Çevre Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Tespit edilen herhangi bir Yolsuzluk, yalnızca Yolsuzluk eylemini gerçekleştirenlerin değil, bu eylemin oluştuğu sırada denetim görevlerini ihmal eden yöneticilerinin de yasal veya cezai yaptırımlarla karsılaşmasıyla sonuçlanabilir.
 
Banka içi ve dışı paydaşlar, Politikaya aykırı hususları etik@halkbank.com.tr adresine bildirebilir.

Halkbank Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Halkbank’ın tüm bağlı ortaklıklarınca da kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.
  
Bankamızın Yolsuzlukla Mücadele Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.
 
For the English version of the document please click the link.

Etik İlkeler

Etik kurallara aykırı davrandığı tespit edilen çalışanların durumu İç Denetim Sistemleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. Çalışanların, bu kural ve standartlara aykırı davranışları ilgili yerlere bildirmemeleri de başlı başına bir kural ihlali sayılacak ve bu durum tespiti halinde disiplin cezalarına konu olacaktır.
 
Banka içi ve dışı paydaşlar, Etik ilkelere aykırı durumları etik@halkbank.com.tr adresine bildirebilir.
 
Halkbank Etik İlkeleri, Halkbank’ın tüm bağlı ortaklıklarınca da kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. 

Bankamızın Etik İlkeler'ine buradan ulaşabilirsiniz.
 
For the English version of the document please click the link.

Bağış ve Yardım Politikası

Bankamızın Bağış ve Yardım Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Bilgilendirme Politikası

Bankamızın Bilgilendirme Politikası 'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası

Bankamızın Gizlilik ve İnternet Sitesi Veri Güvenliği Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası

Bankamızın İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Kar Dağıtım Politikası

Bankamızın Kar Dağıtım Politikası ı'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Menfaat Sahipleri Politikası

Bankamızın Menfaat Sahipleri Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası

Bankamızın Sosyal Sorumluluk ve Halkla İlişkiler Politikası 'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Tazminat Politikası

Bankamızın Tazminat Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Ücret Politikası

Bankamızın Ücret Politikası'na  buradan ulaşabilirsiniz.

For the English version of the document please click the link.

Enerji Politikası

Bankamız Enerji Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz. 

For the English version of the document please click the link.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Uyum Politikası

Bankamızın Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Uyum Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

Grup Uyum Politikası

Bankamız Gup Uyum Politikası'na buradan ulaşabilirsiniz.

KURUMSAL BİREYSEL