mobile webchat

content

Yatırım malı ithalatını finanse etmek amacıyla yabancı ülke ihracat kredi kurumlarının sağladığı imkanların, yerel bir bankadan alınacak Dış Garanti Mektubu ile kullandırılmasıdır.

İthalatın finansmanı amacıyla kullandırılan yurt dışı kaynaklı krediler; Yurt dışındaki ihracat kredi veya ihracat kredisi sigorta kuruluşlarından garantör sıfatıyla sağlanan ve ithalatın finansmanı amacıyla kullandırılan krediler (Alıcı Kredileri/ECA-Export Credit Agency) ile Yurt dışından borçlu sıfatıyla sağlanan ve ithalatın finansmanı amacıyla kullandırılan krediler (GSM Kredileri) olmak üzere 2 grupta değerlendirilebilmektedir.

ECA Kredileri

ECA, “Export Credit Agency” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihracatının teşvik edilmesi amacıyla ticari bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri/üstlenemeyecekleri muhtelif (politik, ticari vs.) risklere karşı, ihracatçılar/finansör bankalar lehine orta/uzun vadeli kredi garantisi/sigortası sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi/sigortası tahtında sağlanan bu tür kredilere “ECA kredisi” denir.

Muhtelif ECA Kuruluşları

 • CCC (GSM-102) (ABD)
 • US EXIMBANK (ABD)
 • HERMES (Almanya)
 • ÖKB (Avusturya)
 • OND (Belçika)
 • FINNVERA (Finlandiya)
 • COFACE (Fransa)
 • NCM/ATRADIUS (Hollanda)
 • ECGD (İngiltere)
 • CESCE (İspanya)
 • IFTRIC (İsrail)
 • ERG (İsviçre)
 • SACE (İtalya)
 • EDC (Kanada)

ECA Kredilerinin Tarafları

 • İthalatçı firma
 • İhracatçı firma
 • Finansör banka
 • Garantör/borçlu banka
 • ECA kuruluşu

Kredi Tutarı

OECD kurallarına göre ticari kontrat tutarının maksimum %85’i finanse edilir. Ticari kontrat tutarının %15’lik kısmının ithalatçı firma kaynaklarından ihracatçı firmaya avans şeklinde ödenmesi esastır.

Kredi Başlangıç Tarihi

Tek Yükleme Kullanım: Finansör banka, kredi başlangıç tarihini ihracatçı firmaya ödeme yaptığı tarih olarak belirler.
 
Birden Fazla Yükleme/Kullanım: Finansör banka, kredi başlangıç tarihini ihracatçı firmaya ödeme yaptığı tarihlerin ağırlıklı ortalaması şeklinde hesaplayarak belirler.

Anahtar Teslimi: Finansör banka, kredi başlangıç tarihini tesisin kurulma veya anahtar teslim tarihine göre belirler.

Kredi Kullanımı ve Geri Ödemesi

Kredi süresi iki dönemden oluşur:
 
Kullanım (Kredi Çekiliş) Dönemi: Finansör bankanın ihracatçı firmaya ithalatçı firma adına, ticari kontratta belirlenmiş şartlarla uygun olarak ödeme yapabileceği dönemdir. Bu dönem kredi anlaşmasının imzalanması ile başlar. İhracatçı firmaya kredi tutarının tamamının ödenmesiyle veya kredi anlaşmasında belirlenen dönemin bitmesiyle sona erer.
 
Geri Ödeme Dönemi: 2-5 sene arasında olup kredi tutarının ve faizinin finansör bankaya geri ödendiği dönemdir. Bu dönem, finansör bankanın ihracatçı firmaya ödeme yaparak krediyi başlattığı kredi başlangıç tarihinde başlar, son anapara ve faiz taksitinin ödenmesiyle sona erer.

Anapara ve Faiz Ödemeleri

Anapara: 6 aylık dönemlerle ve eşit taksitlerle geri ödenir. (İlk anapara taksiti geri ödemesi kredi başlangıç tarihinden 6 ay sonra yapılır.)
 
Faiz: Kullanım (kredi çekiliş) dönemi boyunca kredinin kullanılan miktarı üzerinden hesaplanarak 6 ayda bir ödenir. (Birden fazla kullanım durumunda faiz ödemeleri ilk kullanımın faiz ödeme tarihiyle uyumlu hale getirebilir.) Geri ödeme dönemi boyunca anaparanın ödenmeyen kısmı üzerinden hesaplanır ve anaparayla aynı zamanda ödenir (6 ayda bir).

Faiz

Krediyi kullanan ithalatçı firma iki faiz oranı seçeneği arasında tercih yapabilir:

 • Değişken faiz oranı
 • Sabit faiz oranı

Diğer Masraf ve Komisyonlar

 • ECA sigorta primi
 • Yönetim komisyonu
 • Taahhüt komisyonu
 • Diğer masraflar

Avantajlar

Halkbank, dış ticaret işlemlerinizde uzman kadrolarıyla finansmanınızı sağlıyor!
 
ECA kredilerinin ihracatçı firma açısından başlıca avantajları

 • Diğer ülke ihracatçılarına karşı artan rekabet gücü
 • Mal bedelini tahsil etme garantisi ve hemen tahsil olanağı
 • Yeni pazarlar bulma olanağı
ECA kredilerinin ithalatçı firma açısından başlıca avantajları
 • Orta/uzun vadeli finansman
 • Düşük maliyetli borçlanma
 • Nakit akışı planlamasında kolaylık
 • Artan rekabet gücü

KURUMSAL BİREYSEL