mobile webchat

Dost POS Sigortası

Nedir?

DOST POS sigortası, üye işyerindeki POS cihazlarının çalışır halde iken veya temizleme sırasında, yer değiştirme esnasında ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelebilecek  hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eden bir poliçe türüdür.

Teminatları Nelerdir?

Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları uygulanmak koşuluyla, sigortalının kusuru, hatası, dikkatsizliği sonucu,

  • Yüksek voltaj, kısa devre, ve endiksüyon akımının etkisinden oluşan hasarlar
  • Çarpma, düşme, sonucu oluşacak kırılmalar
  • Hırsızlık, Gasp, Kapkaç (Hırsızlıktan maksat: cihazların kapalı bir yerden kırılma, zorlanma veya anahtar uydurma yolu ile yapılan hırsızlıklardır. Gasp , kapkaç ise zorlama , fiziksel müdahale, ve şiddet kullanarak yapılan hırsızlıklardır.)
  • Yangın, yıldırım ve infilak sonucu oluşacak hasarlar,
  • Kavrulma, kararma, duman ve is sonucu oluşacak hasarlar
  • Yüksek voltaj, kısa devre, ve endiksüyon akımının etkisinden oluşan hasarlar

KURUMSAL BİREYSEL