mobile webchat

content

Orta ve Uzun Vadeli Krediler

Bankamız Kaynaklı Orta ve Uzun Vadeli Proje Kredisi

Firmanızın yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılarken, bu kapsamda geliştirmeyi tasarladığınız projelerinizi TL ve YP orta ve uzun vadeli proje kredileri ile destekliyoruz.
Yatırım kredisi olarak 3 yılı ödemesiz dönemli, toplam 10 yıl vadeli, işletme kredisi olarak ise 1 yılı ödemesiz dönemli toplam 5 yıl vadeli finansman imkânı sunmaktayız. 
Sabit, değişken veya TRLIBOR, EURIBOR, LIBOR’a endeksli faiz seçenekleri, 3 ya da 6 ayda bir geri ödeme imkânlarıyla proje ve yatırımlarınızı finanse ediyoruz.

Yurtdışı Kaynaklı Krediler

Yatırımlarınızda kullanabilmek üzere, imalat, tarımsal sanayi, turizm, eğitim, sağlık, çevre koruma, altyapı, enerji, ticaret, hizmet, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası’ndan temin edilen kaynaklarla kullandırılabilen işletme ve yatırım kredileridir.

İşletme kredilerinde ödemesiz dönem en fazla 1 yıl olmak üzere vade 4 yıl, yatırım kredilerinde ödemesiz dönem en fazla 2 yıl olmak üzere vade 7 yıldır.

KURUMSAL BİREYSEL