mobile webchat

ORTAKLIK YAPISI


* Türkiye Varlık Fonu'nun toplam hisseleri içerisinde 1.224.326.155,776 TL'lik hisse, Borsa'da işlem görebilir niteliktedir.

**"Diğer" grubunda yer alan hisselerin 78.685 TL'si kendi hesaplarında kaydileştirilmekle birlikte Borsa'da işlem görmeyen hisse sahibi ortaklarımıza, 2.621 TL'si ise devam eden hukuki süreçleri nedeniyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH'ta izlenmeye devam eden ortaklarımıza aittir.

KURUMSAL BİREYSEL