mobile webchat

content

Aval Kabul

Aval Kabul

İhracatçının düzenlediği poliçenin ithalatçı tarafından vadesinde ödeneceğinin Bankamızca garanti edilmesi ile ithalatçılarımızın vadeli mal alımına olanak sağlanmaktadır. 

KURUMSAL BİREYSEL