mobile webchat

content

Yetki Belgesi ve Faaliyet İzinleri

Yetki Belgesi

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-39-1- Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca Bankamızın faaliyet izinlerinin yenilenmesi amacıyla SPK’ya yapılan başvuruya istinaden SPK’nın 15/10/2015 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan Karar uyarınca Bankamıza aşağıdaki tabloda yer alan kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni ile 24/11/2015 tarihli BNK-008 (0070) sayılı Faaliyet Yetki Belgesi verilmiştir.

Faaliyet İzinleri

İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri
I.Emir İletimine Aracılık FaaliyetleriYurt İçindeYurt Dışında
i.Paylarİzni Var-
ii.Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var-
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri--
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar--
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar--
v.Diğer Türev Araçlar--
    
II.İşlem Aracılığı FaaliyetleriYurt İçindeYurt Dışında
i.Paylar--
ii.Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var-
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri--
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar--
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar--
vi.Diğer Türev Araçlar--
   
III.Portföy Aracılığı FaaliyetleriYurt İçinde
i.Paylar-
ii.Diğer Menkul Kıymetlerİzni Var
iii.Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri-
iv.Paya Dayalı Türev Araçlar-
v.Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar-
vi.Diğer Türev Araçlarİzni Var
   
IV.Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti-
V.Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti-
VI.Halka Arza Aracılık Faaliyeti-
 6.1. Aracılık Yüklenimi-
 6.2 En İyi Gayret Aracılığı-
VII.Saklama Hizmetiİzni Var
 7.1. Sınırlı Saklama Hizmetiİzni Var
 7.2. Genel Saklama Hizmetiİzni Var

Bankamızın Sunduğu Yan Hizmetler:

  • Sermaye Piyasaları İle İlgili Danışmanlık Hizmetleri Sunulması,
  • Kredi ve Ödünç Verilmesi,
  • Döviz Hizmetleri Sunulması,
  • Genel Yatırım Tavsiyesi Sunulması,
  • Finansman Sağlanmasında Aracılık Hizmeti Sunulması,
  • Servet Yönetimi ve Finansal Planlama Yapılması,
  • Portföy Yönetim Şirketlerinin ve Emeklilik Şirketlerinin Kurucusu Olduğu
  • Yatırım Fonlarına Fon Hizmet Birimi Hizmeti Sunulması

KURUMSAL BİREYSEL